Zorg bij Neboplus

Goede zorg is veel meer dan ‘verzorging of verpleging’ alleen. Het is ook de thuiszorg die oor heeft voor uw verhaal. De fysiotherapeut, tandarts of psycholoog die aan huis komt. De goede schoonmaak, de lekkere koffie en het verse eten uit het restaurant. Niet voor niets is warme aandacht één van de kenmerken van Neboplus.

Onze visie

Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Door aan te sluiten bij wat iemand nog wél kan en dat te versterken, verschuift het accent van de beperking naar het ervaren van zin in het leven.
Dat betekent dat we u zoveel mogelijk ruimte geven en niet onnodig vrijheid ontnemen. Dat betekent dat we ondernemend en creatief zijn in het steeds opnieuw vinden van een oplossing die bij u past. Dat betekent ook dat we het belangrijk vinden dat familie, vrienden en vrijwilligers samen met ons om u heen staan en dat we elkaar aanvullen. Voor meer informatie over onze visie op mantelzorg, klik hier.
Iedereen draagt bij aan uw welbevinden: de geestelijk verzorger, de collega’s in het restaurant, de schoonmaak, technische dienst, receptie, zorg, administratie en welzijnsmedewerkers. Zo maakt u deel uit van een gemeenschap waarin we geloven dat elk leven het waard is om geleefd te worden. 

Onze vormen van zorg

Als u niet of nauwelijks meer buiten de deur komt en het lastig vindt om uw dagen te vullen, kan onze dagopvang een uitkomst zijn. Huurt u een aanleunwoning bij Neboplus, dan kunnen we u met thuiszorg een steun in de rug geven.
Heeft u meer ondersteuning nodig? Als bewoner van Neboplus kunt u passende verzorging, verpleging en begeleiding ontvangen. We kunnen u ook helpen met de zorg die nodig is bij (ernstige) geheugenproblemen. Ook als uw gezondheid vraagt om intensievere begeleiding of medische hulpmiddelen, kan Neboplus passende zorg bieden.

Logeren/respijtzorg

Voor ouderen die zorg nodig hebben, maar nog thuis wonen is het mogelijk om tijdelijk bij Neboplus te logeren, bijvoorbeeld om de mantelzorgers te ontlasten. 
Het is dan wel een voorwaarde dat er al een indicatie is voor Wlz zorg of een Wmo-indicatie (zie: zorg aanvragen) en dat sprake is van een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking. Neboplus biedt in die gevallen verpleging, begeleiding en verzorging, maar ook is behandeling mogelijk zoals fysiotherapie. Heeft u belangstelling voor deze vorm van logeren? Neem dan contact op met onze ouderenadviseurs.  

Activiteiten & ontmoeting

U bent van harte welkom bij onze activiteiten, of u nu binnen of buiten Neboplus woont. In ons ontmoetingscentrum kunt u meedoen aan een activiteit of aanschuiven voor een maaltijd. Voor beide betaalt u een vergoeding. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorg bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen.