Zorg aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor wonen en zorg van Neboplus? Dan heeft u een indicatie nodig. Zo’n indicatie geeft u recht op een bepaalde vorm van ondersteuning. Onze ouderenadviseur kan u vertellen hoe u een indicatie kunt aanvragen. Ze kan u ook helpen om te bepalen welke vorm van zorg het beste bij uw situatie past en zij wijst u op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken bij bijvoorbeeld de gemeente en andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft.
Stichting Mee geeft u onafhankelijk cliëntondersteuning, aan iedereen die hierop vanuit de WMO of WLZ een beroep doet.Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.mee.nl/voor-wie-is-clientondersteuning

Verschillende indicaties

• Als u intensieve zorg nodig heeft en niet langer thuis kunt wonen, kunt u een Wlz-indicatie aanvragen. Daarmee kunt u verhuizen naar een zorginstelling. Bij deze indicatie hoort een zorgprofiel. Daarin staat precies omschreven welke vorm van wonen en zorg bij uw situatie past. Neboplus kan deze woonzorg bieden. U krijgt alle verzorging, verpleging en begeleiding die nodig is.
• Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen en daar zorg te ontvangen. Dat kan alleen als dit verantwoord en haalbaar is. U kunt dan kiezen voor een zogeheten VPT of MPT, al dan niet in combinatie met een PGB. Ook met zo’n pakket kunt u naar Neboplus verhuizen. U huurt hier dan een zorgwoning of aanleunwoning. Wij leveren de zorg die u nodig heeft – al dan niet samen met andere zorgaanbieders.
• U kunt ook een indicatie voor thuiszorg aanvragen. Als u een aanleunwoning bij ons huurt, kunnen we u zorg aan huis bieden. 

Wachtlijst

Voor het aanvragen van een woning met zorg bij Neboplus geldt een wachtlijst. Het is dan ook verstandig om u meteen in te schrijven als u een indicatie heeft. We onderhouden van beide kanten contact om te kijken hoe uw situatie is. We kijken zo nodig of we u kunnen begeleiden bij het thuis wonen totdat er een zorgwoning beschikbaar is bij Neboplus. Thuiszorg en dagopvang kunnen we meteen bieden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen.