Zorg aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor wonen en zorg van Neboplus? Dan heeft u een indicatie nodig. Zo’n indicatie geeft u recht op een bepaalde vorm van ondersteuning. Onze ouderenadviseur kan u vertellen hoe u een indicatie kunt aanvragen. Ze kan u ook helpen om te bepalen welke vorm van zorg het beste bij uw situatie past.

Verschillende indicaties

• Als u intensieve zorg nodig heeft en niet langer thuis kunt wonen, kunt u een Wlz-indicatie aanvragen. Daarmee kunt u verhuizen naar een zorginstelling. Bij deze indicatie hoort een zorgprofiel. Daarin staat precies omschreven welke vorm van wonen en zorg bij uw situatie past. Neboplus kan deze woonzorg bieden. U krijgt alle verzorging, verpleging en begeleiding die nodig is.
• Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen en daar zorg te ontvangen. Dat kan alleen als dit verantwoord en haalbaar is. U kunt dan kiezen voor een zogeheten VPT of MPT, al dan niet in combinatie met een PGB. Ook met zo’n pakket kunt u naar Neboplus verhuizen. U huurt hier dan een zorgwoning of aanleunwoning. Wij leveren de zorg die u nodig heeft – al dan niet samen met andere zorgaanbieders.
• U kunt ook een indicatie voor thuiszorg aanvragen. Als u een aanleunwoning bij ons huurt, kunnen we u zorg aan huis bieden. 

Wachtlijst

Voor het aanvragen van een woning met zorg bij Neboplus geldt een wachtlijst. Het is dan ook verstandig om u meteen in te schrijven als u een indicatie heeft. We onderhouden van beide kanten contact om te kijken hoe uw situatie is. We kijken zo nodig of we u kunnen begeleiden bij het thuis wonen totdat er een zorgwoning beschikbaar is bij Neboplus. Thuiszorg en dagopvang kunnen we meteen bieden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen.