Wonen bij Neboplus

Neboplus is een gastvrij en open woonzorgcentrum. Het huis ligt omgeven door een mooie tuin in het noorden van Barneveld. Loop even mee naar binnen …

Klein dorp

Neboplus is een dorp in het klein. In de hal vindt u de receptie, de kapsalon en de winkel. Hier loopt u ook ontmoetingsruimte de Brink en restaurant de Meent binnen. U kunt er terecht voor een gesprekje, een kop koffie en een warme maaltijd, of u nu in Neboplus woont of in de wijk.
Gaat u naar links, dan komt u bij onze zorgwoningen en de woongroepen voor Kleinschalig Wonen. Wandelt u naar rechts, dan gaat u naar de vleugel met de aanleunwoningen. 

Samen

Bij Neboplus werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is en dat wij sámen betekenis geven aan het leven, ook als iemand afhankelijk is geworden. We doen dat door samen met u en uw naaste te kijken wat in het dagelijks leven nodig is en de zorg, begeleiding en service daarop te laten aansluiten. Hierin is de rol van de naaste ook zeker belangrijk. Zo voelt u zich als bewoner gesteund. 

Woonvormen

Wilt u graag bij Neboplus komen wonen? Dat kan op twee manieren:
• Als u veel verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u meestal een Wlz-indicatie voor ‘zorg met verblijf’ krijgen. Daarmee kunt u bij Neboplus komen wonen, in een zorgwoning, een aanleunwoning of in het Kleinschalig Wonen. Deze vorm van wonen en zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.
• Redt u zich nog goed met thuiszorg, maar wilt u graag wonen met hulp om de hoek? Dan kunt u een aanleunwoning bij Neboplus huren. De woonkosten zijn dan voor eigen rekening. U ontvangt thuiszorg van Neboplus, vergoed door uw zorgverzekering. Als u gebruikmaakt van de WMO betaalt u daarnaast een eigen bijdrage aan het CAK. 

Wonen in Neboplus

Om in aanmerking te komen voor een appartement in Neboplus heeft u een indicatie met verblijf nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Een indicatie voor het wonen in Neboplus kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),  die ook uw indicatie vaststelt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.CIZ.nl of via telefoonnummer (088) 7891000. 
Met uw aanvraag kunt u Neboplus als voorkeur opgeven. Wanneer Neboplus de indicatie ontvangt, neemt de ouderenadviseur contact met u op om u uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek. 
Ook als u de Wlz-indicatie wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met het CIZ.

In dit document kunt u de uitslag lezen van het cliëntenonderzoek dat in december 2020 is uitgevoerd onder de bewoners van Neboplus (Zorg, MPT, VPT, kleinschalig wonen)

Hoe is het om in Neboplus te wonen? Mevrouw Van Dijk vertelt erover in dit interview