Vrienden van Neboplus

Vrienden van Neboplus

Niet alle activiteiten van Neboplus worden vanuit het budget van de overheid betaald. Sommige projecten die bijdragen aan het welzijn van de bewoners, moeten we zelf financieren. Stichting Vrienden van Neboplus springt dan financieel bij. 

Frisse initiatieven

Stichting Vrienden van Neboplus werft fondsen voor kleine projecten die het wonen en de zorg binnen Neboplus ten goede komen. De afgelopen jaren hebben de ‘vrienden’ het volgende gerealiseerd: 
• De herinrichting van de verouderde kapsalon
• De aanleg van een levendige dierenwei in de tuin rond het gebouw. 
• De vernieuwing van de piano en de liedbundels voor de samenzang. 
• De bouw van een prieel: een fijne plek om buiten te zitten.

Vriendelijke zorg

Deze initiatieven zijn alleen mogelijk met de hulp van betrokken mensen rond Neboplus. Met een gift of legaat helpt u om de zorg vriendelijk te houden. U kunt uw gift of legaat storten op:
NL30 ABNA 0923 5434 22 
ten name van ‘Vrienden van Neboplus’ in Barneveld* 

Verder praten?

Wilt u graag in gesprek met de Stichting Vrienden van Neboplus? U kunt mailen of een afspraak maken via tel. (0342) 411 811. Uw reactie is van harte welkom. 

* Gegevens Vrienden van Neboplus 
Stichting ‘Vrienden van Neboplus’ is een ANBI-instelling. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting. 

RSIN-nummer: 8017.68.834.
Postadres: Duinkerken 33, 3771 CW Barneveld. 
Bestuurssamenstelling: B. Roggeveen (voorzitter), W. Kleijer (secretaris), L. de Bruin (penningmeester). 
Beleidsplan: Financieel bijdragen aan Neboplus – wonen en zorg. 
Beloningsbeleid: De stichting kent geen beloningsbeleid. 
Doelstelling: Financieel bijdragen aan activiteiten en projecten die het leef- en woonmilieu bevorderen en die niet door de overheid of andere instanties worden bekostigd.
Uitgevoerde activiteiten: Nieuwe zangbundels, piano, kapsalon, tuinprieel. 
Geldwerving: Giften, schenkingen en legaten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht de onderstaande gegevens op het internet te publiceren:

Jaarrekening 2019