Voor verwijzers

Neboplus heeft een eigen behandelteam, met twee specialisten ouderengeneeskunde en twee psychologen in loondienst. Met dit team bieden we goede zorg die afgestemd is op de individuele zorgvragen van de bewoner. Ook als men nog niet woont in ons woonzorgcentrum kunnen we deze zorg aanbieden. Onze specialist ouderengeneeskunde en het betrokken team behandelaars zijn gespecialiseerd in de soms complexe medische zorgvragen die bij het ouder worden ontstaan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze ouderenadviseurs. Zij kunnen u verder adviseren en in contact brengen met de juiste behandelaar.

Onze behandelaren zijn betrokken bij: 

De woongroepen Kleinschalig wonen

Dit is een woonvorm geschikt voor ouderen met een Wlz-indicatie VV 5 of VV 7 verblijf en behandeling, de WZD is hier ook bij van toepassing. De medische behandeling valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Afdeling wonen en zorg

Op deze afdeling wonen ouderen met een zorgzwaartepakket VV 4, 5 of 6. 
In veel gevallen is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische behandeling.

Logeren/respijtzorg

Neboplus heeft een 1-kamerappartement beschikbaar op de begane grond voor logeeropvang. Dit appartement beschikt over een klein privé-terras, eigen sanitair en is voorzien van een basisinrichting. Het doel van deze logeeropvang is het ontlasten van mantelzorgers of tijdelijk op adem komen na een operatie bijvoorbeeld. In de meeste situaties blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische behandeling tenzij de cliënt buiten de gemeente Barneveld woonachtig is. Het behandelteam van Neboplus kan op aanvraag van de huisarts meekijken in de medische zorgvragen van de cliënt. Welke indicatie is nodig? Een geldige Wlz-indicatie of een Wmo-indicatie.

VPT en behandeling

In de aanleunwoningen nabij Neboplus wonen ook ouderen met een Wlz indicatie, omgezet in een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Het is mogelijk om door de huisarts een aanvraag te doen voor behandeling door specialist ouderengeneeskunde en of andere behandelaars. De huisarts blijft eindverantwoordelijk en betrokken bij de zorgvraag de specialist ouderengeneeskunde en andere zijn mede behandelaren om de medische (complexe) zorgvraag zo optimaal mogelijk te behandelen. Hiermee kan vaak een opname in het verpleeghuis voorkomen worden.

Dagbesteding psychogeriatrisch

Neboplus kent twee groepen voor dagverzorging. Op deze groepen is er ook ruimte voor ouderen met de diagnose dementie. Wanneer er een Wlz-indicatie aanwezig is kan de functie dagbesteding psychogeriatrisch geboden worden. De psycholoog of specialist ouderengeneeskunde kunnen op de achtergrond meekijken in specifieke vragen/ benaderingswijze van de cliënt.

Extramurale behandeling

De SO en of andere behandelaren kunnen door de huisarts betrokken worden bij de ouderen die thuis wonen. Door het steeds langer thuis wonen van ouderen kunnen de medische zorgvragen ook meer complex worden. De SO kan dan door huisarts in consult worden geroepen om mee te kijken in de medische behandeling en daarbij haar advies te geven.