Verwerking persoonsgegevens Neboplus 

Neboplus is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens en hecht veel belang aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid. Neboplus handelt daarom in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ) voor wat betreft de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, onze medewerkers, vrijwilligers en andere relaties. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk is voorgeschreven. Om de kans op onbevoegd gebruik zo klein mogelijk te maken hebben we beschermende maatregelen getroffen. 

Wij kunnen alleen goede zorg leveren als wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met onze zorgpartners in de keten. Aan deze partijen stellen we dezelfde hoge beschermingseisen.
Als er sprake is van elektronische uitwisseling dan doen we dat alleen nadat de cliënt zelf toestemming heeft gegeven. Wij informeren hem/haar vooraf wat de rechten zijn bij de elektronische gegevensuitwisseling, hoe hij/zij die rechten kan uitoefenen en voor welke verwerking(en) wij de gegevensuitwisseling nodig hebben.

Website

Neboplus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij - zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt - om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag. 

Waarom Neboplus uw gegevens nodig heeft

Neboplus verwerkt uw persoonsgegevens die u heeft vermeld op het contactformulier alleen om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Google Analytics

Neboplus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Nederland. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Neboplus te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Neboplus heeft hier geen invloed op.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google nalezen op Privacybeleid Google , als ook het Privacybeleid van Google Analytics
Neboplus heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen met anderen

Neboplus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: abouwman@neboplus.nl
Neboplus zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Neboplus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Neboplus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Neboplus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de functionaris gegevensbescherming van Neboplus op via e-mailadres: functionarisgegevensbescherming@neboplus.nl

Website www.neboplus.nl is een website van Hervormde Stichting tot Verzorging van Ouderen Neboplus en is als volgt te bereiken:
Postadres: Johan de Wittlaan 12, 3771 HP  Barneveld
Vestigingsadres: Johan de Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  41047476
Telefoon:  (0342) 411811
E-mailadresinfo@neboplus.nl

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via e-mailadres: functionarisgegevensbescherming@neboplus.nl of via telefoonnummer (0342) 411811.