Over Neboplus

Neboplus is een christelijk woonzorgcentrum in Barneveld. Een van dé kenmerken van ons centrum is kleinschaligheid. De afgelopen jaren zijn veel zorgcentra gefuseerd. Neboplus kiest er bewust voor om klein te blijven. We bieden alle vormen van wonen en zorg. Dat doen we in en vanuit een sfeervol huis. Onze deuren staan ook open voor de buurt. Wijkbewoners kunnen bij ons binnenlopen voor een activiteit of maaltijd. 

Ontstaan

De hervormde diaconieën in Barneveld stonden aan de start van Neboplus. Zij richtten het verzorgingshuis in de jaren zestig op. Onze identiteit is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Neboplus groeide in de loop van de jaren uit tot een volwaardig centrum voor wonen en zorg, met veel mogelijkheden. In 1999 kwam er een compleet nieuw gebouw, met aanleunwoningen en een ruime tuin. In 2013 openden we een nieuwe vleugel voor Kleinschalig Wonen, waar bewoners met ernstige geheugenproblemen wonen. In 2014 zijn de centrale ruimtes gerenoveerd. Ontmoetingsruimte de Brink en restaurant de Meent zijn gezellige plekken om met vrienden en familie om de tafel te zitten en wat te eten en te drinken.