Over de organisatie

Neboplus is een overzichtelijke organisatie. Het team bestaat uit bestuurder Eunice van Zomeren, een kleine staf en ondersteunende diensten, en een fors team van verzorgenden en verpleegkundigen. De afstand tussen het bestuur en de werkvloer is dan ook klein. In dit interview leest u de visie van de bestuurder op wonen en zorg binnen Neboplus. 

Inspraak

Medewerkers, bewoners en vrijwilligers denken volop mee binnen Neboplus: 
• De cliëntenraad praat mee over het beleid en het bestuur van Neboplus. 
• Binnen het vrijwilligersoverleg denken de coördinatoren van de vrijwilligers mee over activiteiten en beleid. 
• De ondernemingsraad komt iedere maand bij elkaar om de belangen van medewerkers te bespreken.  

                            
                                   Organogram Neboplus