Woningstichting Barneveld en Neboplus ondertekenen intentieverklaring Kleinschalig Woonzorggebouw Holzenbosch

woensdag 20 juni 2018

                               

Woningstichting Barneveld en Neboplus slaan handen ineen: 
Kleinschalig woonzorggebouw voor ouderen met dementie en partners in Holzenbosch

Nabij de entree van de nieuwe woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen, komt een kleinschalig woonzorggebouw met gemeenschappelijke ruimte voor ouderen met dementie en 20 sociale huurappartementen voor senioren. Eunice van Zomeren, bestuurder van Neboplus, en Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, ondertekenden vrijdag 8 juni een intentieovereenkomst voor deze ontwikkeling. Hiermee willen beide partijen voldoen aan de groeiende vraag naar zorgwoningen voor zorgbehoevende ouderen en hun partners in Barneveld. 

Liesbeth Brouwer-de Jong: ‘We willen met deze ontwikkeling ouderenechtparen zoveel mogelijk bij elkaar huisvesten. Stellen, waarvan de één zorgbehoevend is en straks woont in een zorgwoning van Neboplus en de ander in nabijheid in een sociale huurappartement. Hier is met het groeiend aantal ouderen dringend behoefte aan.’

Eunice van Zomeren: ‘En dat niet alleen. Ook de groep ouderen met een vorm van dementie neemt toe in de regio. Daarom ben ik zo blij met deze intentieovereenkomst met de woningstichting. Deze maakt wonen voor deze groep ouderen mogelijk. Nu moeten we vaak ‘nee’ zeggen tegen nieuwe cliënten.’ 

Het woongebouw
Het vierlaags woongebouw krijgt voorzieningen op de begane grond. Op de etages is ruimte voor 32 woningen voor ouderen met dementie en 20 sociale huurappartementen. Deze zijn bestemd voor een- en tweepersoons huishoudens. Ieder appartement heeft een balkon. Parkeren is op eigen terrein.

Passend bij de duurzaamheidsambities van de wijk, bekijkt de woningstichting de mogelijkheden voor aardgasloos bouwen en voldoen aan de eisen voor BENG-woningen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 

Voorzieningen
Het woon-/zorggebouw biedt naast wonen ook ruimte voor voorzieningen voor bewoners van deze ontwikkeling. En ook aan bewoners uit de rest van de wijk. ‘De definitieve invulling hiervan moet nog plaatsvinden. Denk aan een kapsalon en een winkeltje. We zijn ook in gesprek met een fysiopraktijk en een kinderdagverblijf. Zo komen jong en oud samen, wie weet tot welke mooie initiatieven dit leidt.’ 

Ieder zijn rol
De woningstichting is gebouweigenaar en verhuurder van het woonzorggebouw. Neboplus is straks huurder van de kleinschalige woonvorm. Zij verlenen de zorg in de woongroepen aan de ouderen met dementie, die een indicatie hebben voor zorg. Voor de voorzieningen wordt gezocht naar een betrokken belegger.

Planning
Komend jaar werken Neboplus en Woningstichting Barneveld verder aan de uitwerking van de plannen. Het eerste kwartaal van 2019 hopen beide partijen de omgevingsvergunning in te kunnen dienen bij de gemeente. De start bouw is afhankelijk van het verloop van procedures.

                  

« terug naar overzicht