Neboplus maakt tijd voor uw verhaal

dinsdag 12 augustus 2014

Goede zorg betekent: zorg met aandacht. Maar nu er bezuinigd wordt, lijkt zulke warme en professionele hulp in het gedrang te komen. ‘Heeft de (thuis)zorg straks nog wel tijd voor een praatje met mij?’ Neboplus – centrum voor wonen en zorg – vindt wegen om met minder geld toch goede zorg te garanderen.

‘Neboplus is een protestants-christelijke instelling en vanuit die achtergrond kleuren we de zorg aan mensen in’, zegt directeur Henk de Waard. ‘We willen er zijn voor de naasten die onze steun nodig hebben – los van hun geloof of achtergrond. Daarbij staan de vragen van een bewoner of cliënt voor ons centraal: welke zorg helpt u nu écht verder? Onze medewerkers hebben oor voor het verhaal van de cliënten. Ze zijn toegankelijk en zoeken naar creatieve oplossingen om de juiste zorg te geven.’

Oog voor mensen

In een tijd dat de zorg onder druk staat, is die aandacht niet vanzelfsprekend. De overheid stelt harde financiële grenzen aan de hulp die je kunt geven. Daarom moet je helder hebben wat jouw rol als zorginstelling is: ‘De dingen die bewoners en cliënten nog zélf kunnen, moeten ze natuurlijk vooral zelf blijven doen. Wij willen helpen daar waar het níét meer lukt. En we doen dat niet alleen. Familieleden, vrienden en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de zorg. Samen kunnen we tijd en aandacht geven aan mensen. Zo werken we aan goede zorg waarbij ouderen zich gezien mogen weten.’

« terug naar overzicht