Neboplus heeft opnieuw het HKZ-certificaat behaald

vrijdag 27 oktober 2017

Het HKZ-certificaat staat voor: Garantie voor kwaliteit!

Neboplus heeft op 18 en 19 oktober 2017 bij een audit opnieuw het certificaat van de HKZ behaald! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ is een kwaliteitsmanagementmodel dat speciaal is ontworpen voor zorg en welzijn. Het heeft als kenmerk dat de cliënt centraal staat in de zorgprocessen. Het model is ontwikkeld door aanbieders van zorg, verzekeraars en patiënten.

Het HKZ-certificaat toont aan dat Neboplus de zorg aan ouderen uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector. Kwaliteit zegt iets over:

  • de beleving van de zorg;
  • de professionaliteit van de medewerkers;
  • het naleven van de gemaakte afspraken.

Dit geldt uiteraard niet alleen voor de werkzaamheden op de zorgafdelingen, maar ook voor het restaurant, de keuken, de wasservice, schoonmaakdiensten en de administratie.

Voor ketenpartners en zorgverzekeraars maakt het certificaat duidelijk dat Neboplus goede professionele zorg biedt en werkt aan continue verbetering in alle processen. De externe auditoren van Lloyds Register hebben geconstateerd dat de kwaliteit bij Neboplus goed is geborgd. De procedures, beleidsnotities, protocollen, werkinstructies en cliëntdossiers zijn allemaal meegenomen in de audit.
Het behaalde certificaat is voor Neboplus een stimulans om continue te blijven verbeteren.
Neboplus heeft een leerpunt meegekregen: ‘hoe zorgt Neboplus er voor dat zij in alle veranderingen die zij doormaakt, steeds kritisch genoeg op zichzelf blijft om te voorkomen dat er ernstige dingen fout gaan?’. Dit leerpunt zal worden meegenomen in de diverse (team)overleggen en gesprekken.

Het certificaat heeft in principe een geldigheidsduur van 3 jaar en tussentijdse toetsing door een onafhankelijke certificerende instelling is verplicht.

« terug naar overzicht