Levenstestament

maandag 9 november 2015

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met familieleden die in een situatie terechtkomen waarin het moeilijk en soms zelfs onmogelijk is verantwoorde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door ziekte of een ongeval zelf niet meer in staat is om belangrijke zaken te regelen, dit kan zowel zakelijk als privé zijn.

Levenstestament (volmacht)
In een levenstestament kunt u van tevoren aangeven wie voor u beslissingen mag nemen als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Een levenstestament is een akte, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen en instructies doorgeeft aan de mensen en/of instanties om u heen. In veel gevallen dient iets geregeld te worden op de volgende gebieden: financiën en bezit, schenkingen, medisch handelen, praktische zaken en persoonlijke wensen. Bij het levenstestament gaat het om wie u vertrouwt en wie er namens u beslissingen mag nemen.

Wat is het verschil met een gewoon testament?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament gaat pas gelden na u overlijden. Een levenstestament werkt dus tijdens uw leven. Dat is op het moment dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen en/of beslissingen te nemen. Dit kan zijn door een ongeluk, een langdurige opname in een ziekenhuis en op dat moment lichamelijk en/of geestelijk niet (meer) in staat bent handelingen te verrichten. Maar ook door ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer. Kort samengevat is het grote verschil; een levenstestament bevat bepalingen die gelden tijdens het leven en in een gewoon testament worden bepalingen vastgelegd die gelden na het leven.

Wat regelt u in een levenstestament?
1. Volmacht voor de materiële zaken (financiën)
2. Volmacht voor de medische beslissingen
3. Wensen met betrekking tot de uitoefening van die volmachten, nuttige informatie voor      de persoon welke de volmacht ontvangt, zoals overzichten van bankrekeningen,    
    wachtwoorden en instructies.

Waarom een levenstestament?
In het levenstestament wordt vastgelegd wie de belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. In het testament worden de wensen vastgelegd op het moment dat u zelf nog in staat bent deze te bepalen. Ook medische beslissingen kunt u zelf aangeven in het levenstestament. Ook andere belangrijke zaken en situaties waarover u zich zorgen maakt, kunnen worden beschreven. Door het opmaken van een levenstestament kan het alternatief van onderbewindstelling, mentorschap of curatele worden voorkomen. Het is wel van belang om de actualiteit van het levenstestament bij te houden en de inhoud van het levenstestament te beperken tot de zaken die voor de opsteller van belang is. Daarbij moeten soms beslissingen worden gemaakt die niet altijd even gemakkelijk zijn, omdat het hierbij om persoonlijke zaken en vertrouwenskwesties gaat. Het is verstandig om regelmatig te controleren of het levenstestament nog overeenkomt met uw wensen. Mochten de omstandigheden of uw wensen gewijzigd zijn dan kan het levenstestament aangepast worden bij de notaris.

Wilt u meer weten over het levenstestament?
Wilt u meer weten over het levenstestament? Dan bent u van harte welkom om een lezing over dit onderwerp bij te wonen op Neboplus. Deze avond zullen een (kandidaat)notaris van Notariskantoor Dangremond een presentatie verzorgen over het levenstestament. Daarnaast zal er ook een medewerker van de Rabobank Gelderse Vallei aanwezig zijn om informatie te verstrekken over bankvolmachten, schenken en erven en voorzieningen vanuit de Rabobank voor ouderen. Bij voldoende belangstelling zal er medio maart/april 2016 een informatieavond worden gehouden. Heeft u interesse dan ontvangen wij graag uw aanmelding, per e-mail abouwman@neboplus.nl of telefonisch (0342) 411 811. Meldt u zich tijdig aan, want het aantal plaatsen voor deze avond is beperkt. Zodra de datum bekend is, zult u een uitnodiging per brief of per e-mail ontvangen.

Opmaken van een levenstestament
Voor nadere informatie en/of kostenopgave voor het opstellen van een levenstestament kunt u contact opnemen met Notariskantoor Dangremond, www.dangremond-notarissen.nl of uw persoonlijke notaris.

« terug naar overzicht