Gouden Prezo keurmerk voor woonzorgcentrum Neboplus

maandag 29 juni 2020

Het Gouden PREZO Keurmerk is definitief toegekend aan Neboplus te Barneveld. Eind 2019 heeft een audit plaatsgevonden en in januari 2020 is het keurmerk van stichting Perspekt toegewezen aan Neboplus. Tijdens een beleidsavond, in februari, is het bijbehorende keurmerk officieel uitgereikt aan de medewerkers van Neboplus. Daarna was het plan om dit heugelijke feit te vieren met onze bewoners. Helaas is dit anders gelopen door de corona-maatregelen. We vonden het op dat moment niet gepast en hebben besloten om het feestelijke moment uit te stellen. Maar we zijn er niet minder trots op!

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Met het behalen van het keurmerk laat Neboplus zien dat haar cliënten tevreden zijn en dat er verantwoorde zorg geboden wordt die voldoet aan de landelijke eisen. Meer informatie over het keurmerk is te lezen op de website www.https://perspekt.nu/prezo

Reactie van een bewoner tijdens de audit: “Ik voel mij gehoord en ben tevreden met mijn mooie kamer en blij met de hulp van de medewerkers en vrijwilligers.”

Reactie van een medewerker tijdens de audit: “Ik ben trots op de open cultuur in de organisatie die veranderen mogelijk maakt.”

Neboplus is blij met het behalen van het Gouden Keurmerk en de ontvangen feedback van onze cliënten, mantelzorgers en de auditoren.

Bestuurder Eunice van Zomeren is bijzonder trots op de organisatie. “Het toont aan dat het positieve imago dat Nebo heeft niet alleen een “verhaal in de volksmond” is. Het gouden PREZO certificaat wordt alleen uitgereikt na een grondige analyse van alle aspecten van het werk dat wij doen. Dat te behalen, in een halfjaar tijd, is een bewijs van onze kwaliteit vanuit de basis”

Kwaliteitsfunctionaris Femke van der Kuijp: “We weten dat we zorgvuldig en vanuit de gedachten van onze cliënten werken. Voelen ze zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Het is heel mooi en fijn dat het auditteam dit ook heeft gezien en bevestigd. Het stimuleert mij, om samen met mijn collega’s, steeds bezig te blijven de puntjes op de ï te zetten!”.

« terug naar overzicht