Neboplus in de buurt

Neboplus is er óók voor de wijk. In de wijken rond Neboplus – Vliegersveld en De Vaarst – woont een gevarieerde mix van Barnevelders. Van jongvolwassenen en jonge gezinnen tot en met vijftigers en oudere bewoners. De meesten van hen redden zich prima, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen voelen zich eenzaam of hebben onverwacht hulp nodig na een valpartij of een ongeluk. 

Ouderen

De ouderenadviseurs van Neboplus hebben extra aandacht voor de ouderen in de wijk. Dat is logisch, omdat Neboplus zich richt op wonen en zorg voor mensen op leeftijd. Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wordt de rol van medewijkbewoners bij deze zorg belangrijker. Samen kunnen we bijdragen aan het welzijn van onze buren. Dat doen we met hulp van de gemeente en andere organisaties. 

Professionele hulp

Door het werk van de ouderenadviseurs kunnen wijkbewoners – en in het bijzonder ouderen – de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hulp van buurtgenoten die als vrijwilliger, mantelzorger of maatje meewerken aan een zorgzame buurt. Of professionele hulp van een van de thuiszorgorganisaties in Barneveld, als mensen specifieke steun nodig hebben. 

Meer weten?

Heeft u tijd en mogelijkheden om zich in te zetten voor buurtgenoten? Of zit u juist om hulp verlegen? Neem gerust contact op met de ouderenadviseurs Gerda Huzen en Betty Groot Boerle. U kunt hun een e-mail sturen of bellen op tel. (0342) 411 811.