Kwaliteitskeurmerk Prezo

Neboplus hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. In 2018 is geëvalueerd of certificering via het HKZ kwaliteitssysteem nog paste bij onze organisatie. Toen is besloten om deze certificering niet voort te zetten, maar om een heroriëntatie te doen naar een ander kwaliteitsmanagementsysteem. Dit gebeurde uiteraard met instemming van het Zorgkantoor.

PREZO (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitskeurmerk dat goed past bij de cliëntgerichte organisatie die Neboplus wil zijn, omdat in de eerste plaats gekeken wordt naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten. In 2019 zal PREZO worden geïmplementeerd binnen Neboplus.

Het bijbehorende certificaat biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over:

  • de beleving van de zorg;

  • de professionaliteit van de medewerkers;

  • het naleven van de gemaakte afspraken.

Dit geldt uiteraard niet alleen voor de werkzaamheden op de zorgafdelingen, maar ook voor het restaurant, de keuken, de wasservice, schoonmaakdiensten en de administratie.

Cliënttevredenheid

Een keer per jaar wordt door Neboplus een cliëntervaringsmeting uitgevoerd. Vanaf eind 2019 maakt Neboplus hierbij gebruik van de PPP-methodiek, wat staat voor Positive Perception Program voor de zorg. De nadruk ligt in deze methodiek op bruikbare uitkomsten op voor bewoners belangrijke vragen. Met deze methodiek van directe feedback van onze bewoners weet Neboplus wat de concrete ervaringen zijn en kan Neboplus de (team)prestaties verbeteren.  

In de CQ-metingen Neboplus Kleinschalig Wonen en Zorgafdelingen 2018 kunt u lezen hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren in Neboplus.

Zorgkaart Nederland

Via Zorgkaart Nederland kunt u laten weten wat u van Neboplus vindt. Op deze manier geeft u ons heel praktische suggesties om onze zorg en service verder te verbeteren. Het werkt heel eenvoudig: door het invullen van zes vragen op Zorgkaart Nederland. Op dit onafhankelijke platform staan alle zorgaanbieders in Nederland vermeld.

Kwaliteitsplan

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelanceerd. Een vereiste vanuit het Kwaliteitskader is dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsplan opmaakt.
Het kwaliteitskader is gerelateerd aan onze visie en kernwaarden en gaat over hoe Neboplus invulling geeft aan de zorg- en dienstverlening. 

Hier leest u het Kwaliteitsverslag 2018 van Neboplus. Het schrijven van een Kwaliteitsverslag is een jaarlijkse verplichting vanuit het Kwaliteitskader.