Kwaliteitskeurmerk Prezo

Sinds januari 2020 is Neboplus houder van het PREZO gouden keurmerk in de zorg. 

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Middels onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald. Met het keurmerk laat Neboplus zien dat haar cliënten tevreden zijn en dat er verantwoorde zorg geboden wordt die voldoet aan de landelijke eisen. 

Cliënttevredenheid

Een keer per jaar wordt door Neboplus een cliëntervaringsmeting uitgevoerd. Vanaf eind 2019 maakt Neboplus hierbij gebruik van de PPP-methodiek, wat staat voor Positive Perception Program voor de zorg. De nadruk ligt in deze methodiek op bruikbare uitkomsten op voor bewoners belangrijke vragen. Met deze methodiek van directe feedback van onze bewoners weet Neboplus wat de concrete ervaringen zijn en kan Neboplus de (team)prestaties verbeteren.  

In de CQ-meting Neboplus 2019 kunt u lezen hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren in Neboplus.

In de PREM tevredenheidsmeting kunt u lezen hoe de cliënten die thuiszorg ontvangen van Neboplus de zorg- en dienstverlening ervaren. 

Zorgkaart Nederland

Via Zorgkaart Nederland kunt u laten weten wat u van Neboplus vindt. Op deze manier geeft u ons heel praktische suggesties om onze zorg en service verder te verbeteren. Het werkt heel eenvoudig: door het invullen van zes vragen op Zorgkaart Nederland. Op dit onafhankelijke platform staan alle zorgaanbieders in Nederland vermeld.

Kwaliteitsplan

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelanceerd. Een vereiste vanuit het Kwaliteitskader is dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsplan opmaakt.
Het kwaliteitskader is gerelateerd aan onze visie en kernwaarden en gaat over hoe Neboplus invulling geeft aan de zorg- en dienstverlening. 

Hier leest u het Kwaliteitsverslag 2020 van Neboplus. Het schrijven van een Kwaliteitsverslag is een jaarlijkse verplichting vanuit het Kwaliteitskader.