HKZ

Neboplus hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. De organisatie wordt ieder jaar getoetst of zij aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet. Neboplus is in het bezit van het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ-model is een kwaliteitsmanagementmodel dat speciaal is ontworpen voor zorg en welzijn. Het heeft als kenmerk dat de patiënt centraal staat in de zorgprocessen. Het model is ontwikkeld door aanbieders van zorg, verzekeraars en patiënten.
Het HKZ-certificaat bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Het certificaat biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over:
-  de beleving van de zorg;
-  de professionaliteit van de medewerkers;
-  het naleven van de gemaakte afspraken.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de werkzaamheden op de zorgafdelingen, maar ook voor het restaurant, de keuken, de wasservice, schoonmaakdiensten en de administratie.

Cliënttevredenheid

Een keer per twee jaar wordt door Neboplus een cliëntervaringsmeting (CQ-index) uitgevoerd. De afkorting CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om cliëntervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Op deze manier kan Neboplus achterhalen wat cliënten belangrijk vinden in de zorg- en dienstverlening en wat de concrete ervaringen van cliënten zijn.
In de CQ-metingen Neboplus Kleinschalig Wonen en Zorgafdelingen 2016 kunt u lezen hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren in Neboplus.

Zorgkaart Nederland

Via Zorgkaart Nederland kunt u laten weten wat u van Neboplus vindt. Op deze manier geeft u ons heel praktische suggesties om onze zorg en service verder te verbeteren. Het werkt heel eenvoudig: door het invullen van zes vragen op Zorgkaart Nederland. Op dit onafhankelijke platform staan alle zorgaanbieders in Nederland vermeld.

Kwaliteitsplan

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelanceerd. Een vereiste vanuit het Kwaliteitskader is dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsplan opmaakt.
Het kwaliteitskader is gerelateerd aan onze visie en kernwaarden en gaat over hoe Neboplus invulling geeft aan de zorg- en dienstverlening. 

Hier leest u het Kwaliteitsverslag 2017 van Neboplus. Het schrijven van een Kwaliteitsverslag is een jaarlijkse verplichting vanuit het Kwaliteitskader.