‘Ik zie de kracht van onze kleinschaligheid’

Eunice van Zomeren werkt sinds augustus 2016 als bestuurder van Neboplus. Wat kenmerkt Neboplus volgens haar en hoe werkt de organisatie aan goede zorg?

Hoe bent u met Neboplus in contact gekomen?
‘Ik werk al geruime tijd in de ouderenzorg – ik werkte onder andere bij een grotere zorginstelling. Maar kleinere organisaties passen beter bij mij. Grotere instellingen worden al snel ambtelijk en log, terwijl ik van korte lijnen houd en graag pragmatisch werk. Ik wil dicht bij de bewoners zijn – de mensen waar het echt om gaat. Iemand wees me op deze functie bij Neboplus en ik hoorde daar zoveel positieve verhalen over dat ik heb gesolliciteerd. Het mooie is dat ik hier inderdaad heel dicht bij de werkvloer sta. Daardoor zie ik meteen wat wel en niet goed werkt. Samen met de collega’s kan ik als bestuurder snel aansluiten op wat nodig is.’

Waarom Neboplus?
‘Dat is – behalve de kleinschaligheid – vooral ook de identiteit. Als mens voel ik me vanuit de liefde van God aangespoord om van betekenis te zijn voor anderen. Mijn passie is om eraan bij te dragen dat mensen tot hun recht komen, of ze nu oud zijn of jong, ontwikkeld of beperkt. Als een mens tot z’n recht komt, zie ik iets van Gods schepping zoals die bedoeld was. Dat ik met dit doel verantwoordelijkheid kan dragen voor kwetsbare ouderen, inspireert mij elke dag opnieuw om vrolijk op de fiets te stappen naar Neboplus.’

Wat viel u als eerste op toen u bij Neboplus binnenkwam?
‘Dat het een ontzettend warme organisatie is. De mentaliteit hier is: we lossen het hoe dan ook samen op. Het is onze kracht dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en loyaal is aan de bewoners. Als een medewerker op de fiets richting huis ontdekt dat ze iets vergeten is, komt ze terug óf belt ze even naar een collega om het op te pakken. Dát maakt het verschil! Iedereen maakt fouten, maar hoe ga je ermee om? Los je het op of haal je je schouders op?
De keerzijde van ‘we lossen het samen wel op’ kan zijn dat je steeds opnieuw het wiel uitvindt en dat niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Met de nieuwe structuur die per 1 januari 2017 is neergezet, is dat duidelijker geworden.’ 

Wat is ‘goede zorg’ volgens u?
‘Goede zorg is zorg die aansluit bij de mogelijkheden van de bewoner. In de hedendaagse zorg valt vaak het begrip ‘eigen regie’: de bewoner moet het vooral zelf doen. Ik heb daar een beetje aversie tegen omdat het meestal samenhangt met een bezuinigingsgedachte: hoe minder zorg, hoe beter. Ik sluit liever aan bij de krácht van de bewoner. Wie is een bewoner en wat past bij hem of haar? Daarop focussen we in de manier waarop wij zorg verlenen. Is iemand gewend om uit te slapen? Dan halen we hem niet vroeg uit bed. En blijft iemand graag tot laat op? Dat is prima.
Neboplus heeft het Waarborgzegel Fixatievrije Zorg met drie sterren – de hoogste score. Dat betekent dat we tot het uiterste gaan om mensen de ruimte te geven. We benadrukken steeds dat mensen hier zoveel mogelijk zoals ‘thuis’ moeten kunnen leven.’ 

Door alle veranderingen is soms niet duidelijk welke zorg je op welke plek kunt krijgen. Wat ‘levert’ Neboplus aan zorg?
‘We zeggen altijd dat we alle zorg onder één dak hebben en dat is ook zo. Maar veel meer dan vroeger is het maatwerk geworden. De ene bewoner huurt een zorgappartement en krijgt intensieve lichamelijke zorg. Een ander woont op de afdeling Kleinschalig Wonen en krijgt specifieke begeleiding. Een volgende heeft een aanleunwoning en ontvangt thuiszorg of intensieve lichamelijke zorg. En er zijn ook mensen die in de aanleunwoningen wonen en nog geen zorg ontvangen, maar wel gebruikmaken van onze faciliteiten, zoals het restaurant.’ 

Bij veel mensen leeft het gevoel dat de zorg niet meer is wat het geweest is. Klopt dat?
‘Tien jaar geleden waren de budgetten een stuk ruimer. Op zich is een besparing geen probleem. We móéten bezuinigen om de ouderenzorg betaalbaar te houden in Nederland en het is prima om scherp op de kosten te letten. Bij Neboplus lukt het vooralsnog om binnen het huidige budget de zorg goed te houden. Het betekent wel dat we heel scherp aan de wind zeilen en bewuste keuzes maken: niet alles kan meer.
Tegelijkertijd vind ik dat de afbouw van verzorgingshuizen veel te snel is gegaan. Mensen moeten nu veel langer thuis blijven wonen en soms is dat niet goed geregeld. Als je geen sociaal netwerk hebt, kun je zomaar tussen wal en schip belanden. Als mensen uiteindelijk een indicatie krijgen en zich bij ons aanmelden, hebben ze soms al jaren van moeite achter de rug. En niet altijd kunnen ze meteen terecht omdat er een wachtlijst is. We zijn ons daarom op dit moment aan het oriënteren op mogelijkheden om uit te breiden.’ 

Veel kleine zorgcentra zijn opgegaan in grotere zorgorganisaties, maar Neboplus koestert haar kleinschaligheid. Hoe slaagt u erin om zelfstandig te blijven?
‘Het lukt ons prima om – ondanks die kleinschaligheid – de specialistische zorg te bieden die nodig is. De afgelopen jaren hebben we een aantal medewerkers opgeleid tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. En daarnaast hebben we ook meer verpleegkundigen aangenomen. De zorg is dus het probleem niet. Wat wel een last is, is de bureaucratie. Op het gebied van verantwoording, financiering en het indienen van plannen moeten we evenveel doen als grotere organisaties, maar wij hebben maar een heel kleine staf. Dat betekent dat we stevig moeten aanpoten.
Toch zal ik tot het uiterste gaan om te voorkomen dat Neboplus moet fuseren, want ik zie de kracht van het ‘klein zijn’ van dichtbij. In grotere instellingen zie je sneller een zekere afstand ontstaan tussen bestuur, team en bewoners. Terwijl ik juist het menselijke op de eerste plaats wil zetten en graag vanuit saamhorigheid wil werken.’

Lees meer over wonen en zorg bij Neboplus.

Het beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur leest u hier.