‘Ik zie de kracht van onze organisatie’

Eunice van Zomeren werkt sinds augustus 2016 als bestuurder van Neboplus.     

Waarom voelt u zich als bestuurder thuis bij Neboplus?

                                                                                                 

‘Dat is vooral de cultuur en de identiteit.                                     
Als mens voel ik me vanuit de liefde van God
aangespoord om van betekenis te zijn voor anderen.  
Mijn passie is om eraan bij te dragen dat mensen
tot hun recht komen, of ze nu jong zijn of stokoud,
een mens blijft waardevol. Als een mens tot z’n
recht komt, zie ik iets van Gods schepping zoals die
bedoeld was.
Dat zie ik ook dagelijks gebeuren in Neboplus.
Mensen die elkaar echt zien. Elkaar helpen. Met liefde
naast een ander gaan staan. Daar aan bij te mogen
dragen, inspireert mij elke dag opnieuw om 
vrolijk op
de fiets te stappen naar Neboplus.’

Wat kenmerkt Neboplus volgens haar?

‘Dat het een ontzettend warme organisatie is. De mentaliteit hier is: we lossen het hoe dan ook samen op. Het is onze kracht dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en loyaal is aan de bewoners. Als een medewerker na een dag werken thuis ontdekt dat ze iets vergeten is, komt ze terug óf belt ze even naar een collega om het op te pakken. Dát maakt het verschil!  Want laten we eerlijk zijn: iedereen maakt fouten. Maar hoe ga je ermee om? Los je het op of haal je je schouders op?
Je ziet het ook aan het grote aantal trouwe vrijwilligers. Bij Neboplus merk je dat het een echte gemeenschap is en dat het menselijke voorop staat. Iedereen wordt gezien, of je nu bewoner, vrijwilliger, familielid, medewerker of bezoeker bent. Je helpt elkaar en je doet er toe!

Wat is ‘goede zorg’ volgens u?

‘Goede zorg' is zorg die aansluit bij de mogelijkheden van de bewoner. In de hedendaagse zorg valt vaak het begrip ‘eigen regie’: de bewoner moet het vooral zelf doen. Ik heb daar een beetje aversie tegen omdat het voortkomt uit het huidige neoliberalisme: “je moet voor jezelf opkomen, zelfredzaam zijn”. Daar zit een sterk individualistische gedachte achter, de alom geïdealiseerde ‘vrijheid van het individu’ en vaak ook een economisch motief. 

Maar mag iemand ook nog kwetsbaar zijn? Moe? Fragiel? Mag iemand het even niet meer weten? Bewoners zijn vaak uitgeput als ze bij ons komen wonen. Hoe mooi is het dan dat wij naast hem of haar komen zitten en zeggen: “ik ben er voor jou, zullen we het samen doen?” Dat lijkt me een voluit Bijbelse gedachte! 
De kunst is natuurlijk om aan te sluiten bij de krácht van de bewoner. Wie is een bewoner eigenlijk en wat past bij hem of haar? Wat kan iemand zelf en doet dat graag? Waarvan zegt iemand: “fijn dat jij er voor mij bent want het lukt mij niet meer”. Daarop focussen we in de manier waarop wij zorg verlenen. Is iemand gewend om uit te slapen? Dan staan we niet om 7 uur bij het bed. En blijft iemand graag tot laat op? Ook prima. Dat noem ik vrijheid. Naast iemand staan, perspectief en ruimte te geven.  

Door alle veranderingen is soms niet duidelijk welke zorg je op welke plek kunt krijgen. Wat ‘levert’ Neboplus aan zorg?

‘We zeggen altijd dat we alle zorg onder één dak hebben en dat is ook zo. Maar veel meer dan vroeger is het maatwerk geworden. De ene bewoner woont in een zorgappartement en krijgt intensieve zorg en behandeling. Een ander woont op de afdeling Kleinschalig Wonen en krijgt naast zorg vooral veel begeleiding. Een volgende woont in een aanleunwoning en heeft nog geen zorg nodig, of alleen wat lichte ondersteuning. Maar ook in de aanleunwoning kan iemand dezelfde intensieve zorg en behandeling krijgen als in de zorgwoningen. En iedereen kan gebruikmaken van onze faciliteiten, zoals het restaurant, de schoonmaak en de heerlijke koffie.’ Daar ontmoeten we elkaar en daar ontstaat vaak ook die saamhorigheid.

Neboplus wordt geroemd om haar kleinschaligheid, maar is nu toch bezig om uit te breiden met een nieuwe locatie. Hoe ziet u die ontwikkeling?

‘Neboplus heeft inderdaad veel goeds te danken aan haar kleinschaligheid. Wat wel steeds ingewikkelder wordt, is om als kleine organisatie je hoofd boven water te houden. Op het gebied van kwaliteitssystemen, veiligheidssystemen, administratieve verantwoording, financiering en technologische ontwikkelingen moeten we evenveel doen als grotere organisaties, maar wij hebben een kleine administratieve dienst en minder geld om grote investeringen te doen. Daarnaast, en dat is eigenlijk nog belangrijker, heeft Neboplus enorm lange wachtlijsten. Dankzij ons goede imago en hoge waarderingen op Zorgkaart Nederland is Neboplus erg populair. Regionaal zien we ook dat er een tekort aan plaatsen in woonzorgcentra is en dat neemt de komende jaren alleen nog maar toe.

Neboplus heeft daarom met de Woningstichting Barneveld besloten om te gaan bouwen voor wonen met zorg voor ouderen. Zoals het er nu uitziet zal eind 2021 een locatie in Voorthuizen geopend worden, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook in een kleinschalige omgeving. Wij bieden daar straks ook dagopvang, begeleiding, (dag)behandeling en alle soorten zorg. 

Wat heel uniek in deze regio is, is dat we ons op die locatie met name gaan richten op echtparen waarvan één van beide dementie heeft. Door het gebouw en de appartementen zó in te richten dat ze flexibel inzetbaar zijn, kunnen echtparen veel langer samen blijven. Overdag samen zijn maar liever apart slapen? Prima! Samen vertrouwd de avond en nacht doorbrengen, maar overdag de handen vrij voor de partner om de deur uit te gaan? Ook prima! Op die manier denken we echt iets toe te voegen voor echtparen die nu thuis vaak nog tobben. 

Wat Neboplus graag wil behouden, is haar karakter van warmte, dat gevoel ‘er te mogen zijn’. Dat zit niet in het gebouw, en ook niet of dat nu één of twee gebouwen zijn, dat zit in onze mensen. In onze medewerkers en vrijwilligers. Ik ben ontzettend trots op ze en wil er samen met hen elke dag voor gaan om onze prachtige 
organisatie verder te ontwikkelen. 


Lees meer over wonen en zorg bij Neboplus.                            

Het beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur leest u hier.