Dagopvang

Vroeger kwam u misschien nog veel in het dorp, maar tegenwoordig lukt dat niet meer. De dagen thuis kunnen dan lang worden. Bespreek het eens met ons! 

Neboplus biedt dagverzorging aan ouderen. Dit houdt in dat we dagopvang bieden vanuit de WMO en dagbesteding (PG) vanuit de WLZ.

Wij bieden dagverzorging op 2 locaties binnen Neboplus. Onze dagverzorging biedt extra ondersteuning en structuur gedurende een of meerdere dagen aan zelfstandig wonende mensen, bijvoorbeeld met een vorm van dementie. Bij onze dagverzorging heeft men de ruimte en kan men genieten van sociale contacten en activiteiten die aansluiten bij de eigen wensen. Tegen vergoeding kunt u tussen de middag een warme maaltijd gebruiken. De dagbestedingsgroepen bieden plek aan 6 tot 8 bezoekers. 

Het vervoer naar en van de dagverzorging kan door Neboplus worden georganiseerd. Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van of de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de gemeente of van de Wlz (Wet langdurige zorg) via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u zonder indicatie gebruik maken van de dagverzorging dan is dit mogelijk tegen betaling. De kosten hiervoor kunt u opvragen bij de ouderenadviseurs.

Meer weten?

Onze ouderenadviseurs kunnen u meer vertellen over de aanvragen en vergoedingen voor deelname dagverzorging. Ook is het mogelijk om een kijkje te komen nemen.

Wilt u meer weten over dagopvang bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen. 

In dit document kunt u de uitslag lezen van het cliëntenonderzoek dat in oktober 2020 is uitgevoerd onder de deelnemers van de dagopvang van Neboplus. 

Lees ook het interview met mevrouw Kuijt, die in Neboplus woont en de dagopvang bezoekt.