De cliëntenraad

Binnen Neboplus vinden we het belangrijk dat cliënten de ruimte krijgen om mee te denken over het beleid en het bestuur. De cliëntenraad gaat eens per twee maanden in gesprek met de bestuurder. De raad komt met goede ideeën en praat mee over allerlei zaken, zoals de financiën en het beleid van de organisatie.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw E. van de Bovenkamp, voorzitter
De heer G. Bloemendal
Mevrouw M.J.P. van der Knokke - Gootjes
Mevrouw N. Snoei - Verkerk

De cliëntenraad is te bereiken op het volgende adres:

Neboplus, wonen en zorg
t.a.v. Cliëntenraad
Johan de Wittlaan 12
3771 HP  Barneveld