De cliëntenraad

Binnen Neboplus vinden we het belangrijk dat cliënten de ruimte krijgen om mee te denken over het beleid en het bestuur. De cliëntenraad gaat eens per twee maanden in gesprek met de bestuurder. De raad komt met goede ideeën en praat mee over allerlei zaken, zoals de financiën en het beleid van de organisatie.