Neboplus is trots op haar eigen behandeldienst!

Sinds 1 februari 2018 werkt Neboplus met een eigen team van behandelaren. Wij vinden het belangrijk om invloed te hebben op de zorg die u als bewoner ontvangt. Onze behandelaren staan dichtbij de organisatie en hebben dezelfde visie op goede zorg.
Zij werken vanuit dezelfde kernwaarden en hebben rechtstreeks overleg met het MT, hierdoor is er meer regie op de kwaliteit van de behandeling bij Neboplus. De specialisten ouderengeneeskunde en de psycholoog zijn in dienst van Neboplus en met de andere behandelaren hebben wij samenwerkingsovereenkomsten.

Onder de behandeldienst vallen de twee Specialisten Ouderengeneeskunde, psycholoog, een WZD-functionaris en fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, podotherapie, logopedie en mondzorg. Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

Wekelijks houdt de Specialist Ouderengeneeskunde een spreekuur met de contactverzorgende van elke afdeling. Bewoners die verblijf met behandeling ontvangen worden, indien nodig, tijdens dit spreekuur besproken. De andere behandelaren worden ingezet zodra dit nodig is. Er is een nauwe samenwerking tussen de behandelaren en de verzorgers op de afdeling. Alle afspraken die de behandelaren met u maken worden vastgelegd in het ECD.

Eens per jaar vindt er een multidisciplinair overleg plaats voor elke bewoner waarbij hij/zij de mogelijkheid krijgt om daar bij aanwezig te zijn.

Multidisciplinaire zorg vanuit een behandelteam heeft een absolute meerwaarde als u afhankelijk bent van langdurige intensieve zorg, waarbij meerdere gezondheidsproblemen bestaan.  Als u vragen heeft, of u of uw naasten zouden graag gebruik maken van onze eigen behandeldienst, dan kunt u contact opnemen met Hendrina Brugmans, coördinator Behandeldienst, via onderstaande contactgegevens.

Coördinator Behandeldienst
Hendrina Brugmans
hbrugmans@neboplus.nl
06 - 15 61 51 97

Neboplus werkt samen met:

  • Fysiotherapie Barneveld
  • Ergotherapie praktijk Veluwe
  • Diëtistenpraktijk Barneveld
  • SpreekZin logopedie
  • Proda mondzorg
  • RondOm Podotherapeuten