Neboplus is trots op haar eigen behandeldienst!

Sinds 1 februari 2018 werkt Neboplus met een eigen team van behandelaren. Wij vinden het belangrijk om invloed te hebben op de zorg die u als bewoner ontvangt. Onze behandelaren staan dichtbij de organisatie en hebben dezelfde visie op goede zorg. Zij werken vanuit dezelfde kernwaarden en hebben rechtstreeks overleg met de bestuurder, hierdoor is er meer regie op de kwaliteit van de behandeling bij Neboplus.

Onder de behandeldienst vallen de Specialist Ouderengeneeskunde, BOPZ-arts en psycholoog, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De Specialiste Ouderengeneeskunde en psycholoog zijn in loondienst van Neboplus. Met de overige behandelaren heeft Neboplus samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Barneveldse praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.
Voor een goede kwaliteit van mondzorg hebben we afspraken gemaakt met Pro-Da mondzorg. In onderstaand overzicht ziet u wie onze behandelaren zijn.

De Specialist Ouderengeneeskunde legt wekelijks visite af voor alle bewoners met behandelzorg. De andere behandelaren worden ingezet zodra dit nodig is. De psycholoog werkt met name vanuit haar kennis van dementie en gedrag ten behoeve van bewoners met geheugenproblematiek, maar ook om de teams te ondersteunen en trainen in het omgaan met onbegrepen gedrag. Daarnaast vindt elk half jaar een multidisciplinair overleg plaats voor alle bewoners en is er minimaal eens per kwartaal een intervisiemoment/ bewonersbespreking met de gehele behandeldienst.

Multidisciplinaire zorg vanuit een behandelteam heeft een absolute meerwaarde als u afhankelijk bent van langdurige intensieve zorg bij Neboplus. Neboplus is trots op haar behandelteam. Als u vragen heeft, of u of uw naasten zouden graag gebruik maken van onze eigen behandeldienst dan kunt u contact opnemen met Hendrina Brugmans, coördinator Behandeldienst, via onderstaande contactgegevens.

Coördinator Behandeldienst
Hendrina Brugmans
hbrugmans@neboplus.nl
06-15 61 51 97

Behandelaren 

Specialist Ouderengeneeskunde
Martine van der Pas
e-mail; mvdpas@neboplus.nl

Specialist Ouderengeneeskunde en BOPZ-arts
Marco Loffredo
e-mail; mloffredo@neboplus.nl

Psychologie
Marielle Spiertz
psycholoogbehandelzorg@neboplus.nl

Neboplus werkt samen met:

  • Fysiotherapie Barneveld

  • Ergotherapie praktijk Veluwe

  • Diëtistenpraktijk Barneveld

  • SpreekZin logopedie

  • Proda mondzorg