ANBI-instelling

De Hervormde Stichting tot verzorging van ouderen ‘Neboplus’ is een ANBI-instelling. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Jaarrekeningen

Hieronder kunt u de (verkorte geconsolideerde) jaarrekening van de Hervormde Stichting tot verzorging van ouderen ‘Neboplus’ inzien. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht deze gegevens op het internet te publiceren. Het RSIN-nummer is: 002850205

Jaarrekening Neboplus 2019