Als u een klacht heeft

Neboplus wil goede zorg leveren. De medewerkers proberen het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. We streven naar een goede bejegening en optimale zorgverlening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar een oplossing voor wilt. Anders gezegd, u hebt een klacht. Als u een klacht heeft, bespreekt u die met de contactverzorgende. Deze zal proberen met u tot een oplossing te komen. Mocht u er samen niet uitkomen of wilt u uw klacht niet met de contactverzorgende bespreken, dan kunt terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Via het formulier ‘Vertel het ons’ kunt u uw klacht en/of wens uiten. Dit formulier is te vinden in het zorgdossier, bij de receptie en op de website. U kunt het formulier in een gesloten envelop inleveren bij de receptie, t.a.v. Klachtenfunctionaris of via de post.

De formulieren worden door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. De klachtenfunctionaris informeert de bestuurder over uw klacht of compliment en houdt haar op de hoogte van de voortgang van het proces.

Als u er samen niet uit komt

Het kan zijn dat u er gezamenlijk niet uitkomt; dan bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De gegevens van de klachtencommissie waarbij Neboplus is aangesloten zijn op te vragen via de klachtenfunctionaris: kwaliteit@neboplus.nl
 

Specifieke informatie over het verdere verloop en de behandeling van een klacht kan worden gelezen in de Informatiemap Neboplus, onder de noemer "Informatie klachtenbehandeling" die iedereen persoonlijk ontvangt bij aanvang van de zorgverlening.