Als u een klacht heeft

Neboplus wil goede zorg leveren. De medewerkers willen rekening met uw wensen houden en streven naar optimale zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar een oplossing voor wilt. U kunt ons dit laten weten op twee manieren: als een ´melding ter verbetering´ of een ´klacht´. Beide worden binnen één week in behandeling genomen en de uitkomst zal met u worden gedeeld. U kunt uw klacht of melding mondeling doen, bij uw contactverzorgende of de leidinggevende van de afdeling. Deze zal proberen met u tot een oplossing te komen. Mocht u er samen niet uitkomen of wilt u dit niet direct met de contactverzorgende of leidinggevende bespreken, dan kunt terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het is dan belangrijk dit schriftelijk te doen, via het formulier ‘Vertel het ons’. Dit formulier is te vinden in het zorgdossier, bij de receptie, in de nieuwsbode en op de website. U kunt het formulier digitaal invullen op de website, in een gesloten envelop inleveren bij de receptie, ter attentie van Klachtenfunctionaris, via de post of per e-mail naar kwaliteit@neboplus.nl. Het formulier wordt door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. De klachtenfunctionaris informeert de leidinggevende of manager van der afdeling over uw melding ter verbetering of klacht.

De leidinggevende of manager neemt binnen een week contact met u op om uw melding of klacht te bespreken. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de bestuurder van Neboplus. 

Als u er samen niet uit komt

Het kan zijn dat u en Neboplus er samen niet uit komen; dan bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie

Voor klachten met betrekking tot onvrijwillige zorg is Neboplus aangesloten bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Een beroep doen op de KCOZ is, volgens het reglement van de commissie, uitsluitend mogelijk via de klachtenfunctionaris van Neboplus.

Voor overige (Wkkgz gerelateerde) klachten is het mogelijk om een beroep te doen op de Externe Klachtencommissie Gelderland/ Utrecht. Zij nemen geen klachten met betrekking tot onvrijwillige zorg in behandeling. De commissie zal proberen om te bemiddelen en bekijken of de klacht eerst volgens de bovenstaande klachtenprocedure is verlopen. 

Contactgegevens van de Externe Klachtencommissie Gelderland/ Utrecht is:
Onafhankelijke Klachtencommissie, p/a Zorgbelang Inclusief, Postbus 5310, 6802 EH Arnhem
Klachtenbemiddelaar Adviespunt Zorgbelang: telefoon: 026-202 06 25
e-mail: adviespunt@zorgbelanginclusief.nl

Specifieke informatie over het verdere verloop en de behandeling van een klacht kan worden gelezen in de Informatiemap Neboplus, onder de noemer "Informatie klachtenbehandeling" die iedereen persoonlijk ontvangt bij aanvang van de zorgverlening.