Neboplus gebruikt voor het sluiten van de zorg en dienstverleningsovereenkomst de algemene voorwaarden opgesteld door Actiz versie 2018.