Bijbelstudie

dinsdag 20 december 2016 om 10:30 uur

Wat is het iedere keer weer fijn om bij elkaar te komen en samen de bijbel te openen, te lezen wat God tot ons wil spreken door Zijn Woord. Voedsel voor elke dag, een lamp voor onze voet op het pad van het leven.
"En hierin is Gods liefde ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem". 1 Joh. 4 : 9.

Deze morgen lezen we met elkaar een gedeelte uit de bijbel en aansluitend zal de heer Peters het gedeelte uitleggen. Een keer in de twee weken is er een bijbelstudie in het buurtrestaurant de Meent. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

   

« terug naar overzicht