Wonen bij Neboplus

Neboplus is een gastvrij en open woonzorgcentrum. Het huis ligt omgeven door een mooie tuin in het noorden van Barneveld. Loop even mee naar binnen …

Klein dorp

Neboplus is een dorp in het klein. In de hal vindt u de receptie, de kapsalon en de winkel. Hier loopt u ook onze ontmoetingsruimte en restaurant binnen. Op deze gezellige plek kunt u met wijkbewoners, vrienden of familie afspreken en een kop koffie drinken. U kunt er ook terecht voor een heerlijke lunch, of u nu in Neboplus woont of in de wijk.
Gaat u naar links, dan komt u in onze vleugel met zorgwoningen en de woongroepen voor kleinschalig wonen. Wandelt u naar rechts, dan gaat u naar de vleugel met de aanleunwoningen.

Twee woonvormen

Wilt u graag bij Neboplus komen wonen? Dat kan op twee manieren:
• Als u veel verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u meestal een Wlz-indicatie voor ‘zorg met verblijf’ krijgen. Daarmee kunt u bij Neboplus komen wonen, in een zorgwoning of in het kleinschalig wonen. Deze vorm van wonen en zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.
• Redt u zich nog goed met thuiszorg, maar wilt u graag wonen met hulp om de hoek? Dan kunt u een aanleunwoning of een zorgwoning bij Neboplus huren. De woonkosten zijn dan voor eigen rekening. U ontvangt thuiszorg van Neboplus, vergoed door uw zorgverzekering. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wonen bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen.

Video

Ouderenadviseur Betty Groot Boerle vertelt in de onderstaande video meer over het wonen bij Neboplus.