Wonen bij Neboplus

Neboplus is een gastvrij en open woonzorgcentrum. Het huis ligt omgeven door een mooie tuin in het noorden van Barneveld. Loop even mee naar binnen …

Klein dorp

Neboplus is een dorp in het klein. In de hal vindt u de receptie, de kapsalon en de winkel. Hier loopt u ook ontmoetingsruimte de Brink en restaurant de Meent binnen. U kunt er terecht voor een gesprekje, een kop koffie en een warme maaltijd, of u nu in Neboplus woont of in de wijk.
Gaat u naar links, dan komt u bij onze zorgwoningen en de woongroepen voor Kleinschalig Wonen. Wandelt u naar rechts, dan gaat u naar de vleugel met de aanleunwoningen. 

Samen

Bij Neboplus werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is en dat wij sámen betekenis geven aan het leven, ook als iemand afhankelijk is geworden. We doen dat door samen met u te kijken wat in het dagelijks leven nodig is en de zorg, begeleiding en service daarop te laten aansluiten. Zo voelt u zich als bewoner gesteund. 

Woonvormen

Wilt u graag bij Neboplus komen wonen? Dat kan op twee manieren:
• Als u veel verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u meestal een Wlz-indicatie voor ‘zorg met verblijf’ krijgen. Daarmee kunt u bij Neboplus komen wonen, in een zorgwoning, een aanleunwoning of in het Kleinschalig Wonen. Deze vorm van wonen en zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.
• Redt u zich nog goed met thuiszorg, maar wilt u graag wonen met hulp om de hoek? Dan kunt u een aanleunwoning bij Neboplus huren. De woonkosten zijn dan voor eigen rekening. U ontvangt thuiszorg van Neboplus, vergoed door uw zorgverzekering. Als u gebruikmaakt van de WMO betaalt u daarnaast een eigen bijdrage aan het CAK. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wonen bij Neboplus, neem dan contact op met ouderenadviseur Betty Groot Boerle of Gerda Huzen.

Hoe is het om in Neboplus te wonen? Mevrouw Van Dijk vertelt erover in dit interview
Binnen kijken bij Neboplus kan in de onderstaande video.