Verwerking persoonsgegevens Neboplus 

Neboplus is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens en hecht veel belang aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid. Neboplus handelt daarom in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ) voor wat betreft de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, onze medewerkers, vrijwilligers en andere relaties. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk is voorgeschreven. Om de kans op onbevoegd gebruik zo klein mogelijk te maken hebben we beschermende maatregelen getroffen.

Wij kunnen alleen goede zorg leveren als wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met onze zorgpartners in de keten. Aan deze partijen stellen we dezelfde hoge beschermingseisen.
Als er sprake is van elektronische uitwisseling dan doen we dat alleen nadat de cliënt zelf toestemming heeft gegeven. Wij informeren hem/haar vooraf wat de rechten zijn bij de elektronische gegevensuitwisseling, hoe hij/zij die rechten kan uitoefenen en voor welke verwerking(en) wij de gegevensuitwisseling nodig hebben.

Website
Neboplus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag. 

Contact
Als u vragen heeft dan kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming Anja Bouwman via e-mailadres: abouwman@neboplus.nl of via telefoonnummer (0342) 411811.